BPL Pensioen: Eline Lundgren vertrekt per maandag 13 september naar pensioenfonds bpfBOUW

15 september 2021

Vanaf 2018 had Eline Lundgren zitting aan onze bestuurstafel als voorzitter namens werknemers. Wij vinden het enorm jammer dat FNV besloot haar per 13 september over te plaatsen naar pensioenfonds bpfBOUW. Verkiezingen voor de vrijgekomen plek aan onze bestuurstafel zijn niet nodig, omdat FNV verantwoordelijk is voor haar opvolging. Daarover zijn we met FNV in gesprek. Totdat opvolging geregeld is, neemt bestuurder Harrie de Vaan tijdelijk de rol van Eline in het Dagelijks Bestuur over.

Bouwnijverheid

Bouwnijverheid is een BPFv met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 71.757 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 158.198 actieve bijdragers en 248.790 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van 1%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

BPL

BPL is een BPFv met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 22.751 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 122.886 actieve bijdragers en 71.190 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van 0%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 89.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: BPL Pensioen
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer