DELA alsnog van plan om Yarden over te nemen

5 mei 2021

Dela publiceert op haar website: “Coöperatie DELA is alsnog van plan om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. Op 5 mei hebben de bestuurders van Yarden en DELA de overeenkomst voor de overname ondertekend. Wij vertellen u er graag meer over.

De aanleiding

In 2019 kwam Yarden financieel in de problemen. De directie van Yarden wilde een structurele oplossing voor hun 1 miljoen leden en ging op zoek naar een geschikte, sterke overnamepartij. DELA is zo’n sterke partij. Bovendien delen Yarden en DELA hetzelfde gedachtegoed en dezelfde historie: beide zijn opgericht om een waardige uitvaart mogelijk te maken en de leden staan bij beide organisaties samen sterker door wederkerige solidariteit.

Waarom ging het de vorige keer niet door?

In 2019 hadden DELA en Yarden al de intentie voor een overname. Voor DELA was het belangrijk dat Yarden zelfstandig financieel in herstel zou blijven. De plannen die Yarden hiervoor had, werden door de rechter afgekeurd. Hierdoor was het juridisch risico dat er veel geld geclaimd zou worden te groot. Daarom is het overnameplan destijds gestaakt. Het zou niet eerlijk zijn voor de leden van DELA om hoge kosten te maken voor financiële verplichtingen naar de leden van Yarden toe.

Waarom kan het nu wel doorgaan?

Begin 2021 werd duidelijk dat het herstelplan toch mocht. Het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) en het Gerechtshof hebben Yarden toestemming gegeven om de polisvoorwaarden van de pakketpolissen eenzijdig te wijzigen, in het belang van alle leden van Yarden. Hierdoor is het claimrisico afgenomen. Belangrijk voor DELA is bovendien dat de Consumentenbond dit besluit steunt.

Gunstig voor DELA

Dankzij onze buffers kunnen we Yarden overnemen met behoud van onze sterke financiële positie. Het beleggingskapitaal wordt uitgebreid, waarmee op termijn de kans op winstdeling voor onze leden groeit. Dankzij de overname krijgt DELA er ruim 1 miljoen verzekerden en een groot aantal uitvaartcentra en crematoria bij.

Samen sterker

De solidariteitsgedachte achter deze overname is dat een sterk collectief een verzwakt collectief helpt, zodat er één nog sterker collectief ontstaat. Yarden-leden kunnen dankzij deze overname rekenen op financiële stabiliteit met ruimte voor inflatiebescherming. De belangen van Yarden-leden worden in de nieuwe situatie beter gewaarborgd, zonder dat de belangen van de DELA-leden worden aangetast. DELA-leden behouden hun sterke coöperatie en krijgen er veel nieuwe uitvaartlocaties bij, ook in gebieden waar DELA er nu geen heeft.

Geen bijbetaling voor Yarden-leden

In de zomer van 2019 maximeerde Yarden de verzekerde waarde van 390.000 naturapolissen. Vanaf dat moment wordt de verzekerde waarde van deze naturapolissen niet meer geïndexeerd, terwijl de uitvaartkosten blijven stijgen. Dat betekende dat Yarden-leden vanaf dat moment moeten bijbetalen voor gestegen uitvaartkosten. Wij garanderen deze leden dat nabestaanden bij een overlijden in de komende tien jaar niets hoeven bij te betalen voor de verzekerde diensten als zij gebruik maken van de uitvaartdiensten en -locaties van DELA. Daarnaast hebben wij 1 miljoen euro extra gereserveerd voor schrijnende gevallen, na overleg met de Consumentenbond. Ook gaan we actief werk maken van het compenseren van nabestaanden die de afgelopen jaren ten onrechte hebben moeten bijbetalen

Wat verandert er?

Op korte termijn verandert er niets. Als de toezichthouders de voorgenomen overname goedkeuren, is Yarden op korte termijn officieel onderdeel van DELA. Voor de samenvoeging en integratie nemen we ruim de tijd. Uiterlijk in 2023 willen we klaar zijn. We streven ernaar om de personele gevolgen zoveel mogelijk te beperken.”

Source: DELA
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer