Heineken pensioenfonds: Personele wisselingen in het bestuur en de uitvoeringsorganisatie

12 februari 2019

Heineken pensioenfonds publiceert op haar website:

“Wij hebben de afgelopen tijd enkele personele wisselingen gehad in de organen van het HPF. Daan van der Mee is als bestuurslid aangesteld per 1 februari 2019. Daarnaast loopt Ingrid Ardonne mee met het bestuur als kandidaat bestuurslid. Zij was tot 1 november 2018 lid en secretaris van het Verantwoordingsorgaan (VO). Ingrid Ardonne zat namens de werkgever in het VO. Aan de werkgever is gevraagd een nieuw VO-lid voor te dragen.

Olaf Flippo zal in het najaar van 2019 de functie van directeur van de uitvoeringsorganisatie gaan bekleden. Olaf Flippo volgt daarmee Frank de Waardt op die eind 2019 met pensioen zal gaan.”

Fondsprofiel Heineken:

Heineken is een OPF met eind Q3 2018 een belegd vermogen van € 3,634 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 3,956 actieve bijdragers en 5,746 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2018 een rendement van 1.3%. Eind Q3 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer