Nieuwe bestuurder NN CDC Pensioenfonds

13 juni 2019

NN CDC fonds publiceert op haar website:

“Anna Timmermans benoemd als nieuwe bestuurder

Na haar opleiding Economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, begon Anna Timmermans 16 jaar geleden als management trainee bij ING Group. Na een loopbaan binnen Nationale-Nederlanden en NNIP (toen nog ING Investment Management) heeft zij veel kennis en ervaring over pensioen en beleggingen opgedaan in zowel Nederland als New York en Hong Kong. Na een korte periode voor Deloitte Consultancy te hebben gewerkt, is Anna sinds 2015 weer in dienst van NN.

De portefeuille pensioen, communicatie & governance valt binnen het aandachtsgebied van Anna. “We houden ons bezig met alle (juridische) facetten van de pensioenuitvoering, het inrichten van heldere en begrijpelijke communicatie en een efficiënte organisatiestructuur van het pensioenfonds en de organisaties waar we mee samenwerken om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan deze taken”, aldus Anna.”

Fondsprofiel NN CDC fonds:

NN CDC fonds is een OPF met eind Q4 2018 een belegd vermogen van € 525 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 5,273 actieve bijdragers en 141 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2018 een rendement van -2.4%. Eind Q4 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 117.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer