Nieuwe voorzitter Pensioenfonds Hoogovens

19 december 2018

Deutsche Bank

Hoogovens publiceert op haar website:

“Per 1 januari 2019 is de heer drs. J. Bouma de nieuwe voorzitter van het Bestuur van Pensioenfonds Hoogovens.

Het Bestuur van Pensioenfonds Hoogovens heeft op 18 december 2018 de heer drs. J. Bouma benoemd tot voorzitter van het Bestuur. Hij volgt de heer ir. drs. J.M. Buckens MFE op. De benoeming gaat in op 1 januari 2019.”

Fondsprofiel Hoogovens:

Hoogovens is een OPF met eind Q3 2018 een belegd vermogen van € 8,701 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 9,439 actieve bijdragers en 14,968 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2018 een rendement van 1.2%. Eind Q3 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer