Nieuwe voorzitter Pensioenfonds Scildon

19 november 2018

Pensioenfonds Scildon publiceert op haar website:

“Ultimo september hebben we van DNB de instemming ontvangen met het voorgenomen besluit van het bestuur om Gonny Dunnink te benoemen tot voorzitter van Pensioenfonds Scildon. In de bestuursvergadering van 15 oktober 2018 heeft het bestuur unaniem ingestemd met deze benoeming. Wij feliciteren haar met deze officiële benoeming en wensen haar veel plezier en succes.”

Fondsprofiel Scildon:

Scildon is een OPF met eind Q2 2018 een belegd vermogen van € 59 Mil waarvan 0% herverzekerd en 5% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 169 actieve bijdragers en 51 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €1540 per deelnemer en de totale beleggingskosten 19bps van het gemiddeld belegd vermogen. Eind Q2 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 108% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is First Investments en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appel Pensioenuitvoering.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer