NN IP legt Alternative Credit onder de loep

24 oktober 2017

alternative credit

In een recent artikel op de website van NN IP bekijken Gabriella Kindert (Head of Alternative Credit) en Maureen Schlejen (Head of Institutional Relations, Nederland) Alternative Credit als beleggingscategorie. Wat zijn de kenmerken van deze categorie en waar moet men eigenlijk op letten bij dit soort investeringen?

Alternative Credit
Alternative Credit is een beleggingscategorie dat bestaat uit leningen aan bedrijven, organisaties en projecten die buiten het gereguleerde banksysteem vallen. Men moet denken aan private loans, zoals voor woningen en commercieel vastgoed, leningen voor de bouw van infrastructuur en het stimuleren van bedrijven of export.

Er zijn namelijk veel projecten en bedrijven die financiering behoeven, maar geen toegang hebben tot de bredere kapitaalmarkt. Dit kan om verschillende redenen voorkomen. Volgens NN IP maken de steeds strengere kapitaaleisen het bijvoorbeeld moeilijker voor banken om uit te lenen aan MKB. Alternative Credit biedt niet alleen financieringsmogelijkheden voor deze spelers, maar ook meer flexbiliteit voor beide partijen wat betreft gewenste voorwaarden.

Maureen Schlejen legt het als volgt uit: “Securitisaties zijn relatief complex voor banken, de regels zijn zeer streng en de kapitaalvereisten kunnen voor beleggers onaantrekkelijk zijn. Institutionele beleggers zijn in staat om de kloof te dichten. Dankzij hun structuur zijn zij als het ware natuurlijke beleggers in leningen. Veel van hen hebben een lange beleggingshorizon en kunnen zich de lagere liquiditeit van leningen veroorloven. De extra opbrengst kan voor beleggers uitkomen op 50 tot 200 basispunten bovenop dat van vergelijkbare beursgenoteerde instrumenten, afhankelijk van hoeveel risico zij willen nemen.”

Complexiteit
Deze categorie leningen zijn echter vaak complex. Kenmerken zoals hoe de lening is gestructureerd en vergaande mogelijkheden van bescherming (bijv. onderpanden, hypotheken en uitoefenrechten) spelen hier een grote rol in. Zulke complexiteit wordt dan ook gecompenseerd met een premie. Daarnaast verzoeken de beleggers volgens NN IP zelf ook een liquiditeitspremie.

Gabriella Kindert vervolgt: “De spread wordt daarnaast beïnvloed door marktinefficiënties – ofwel hoe gemakkelijk of moeilijk is het om kopers en verkopers bij elkaar te brengen – en de verwachte kans op wanbetaling en de terugvorderingspercentages van de betreffende leningen. In het algemeen biedt Alternative Credit een spread, ook wel private pricing differential (ppd) genoemd, van 0,5% tot 5%.”

Voordelen
Het gros van private loans bevindt zich op een veilige plaats binnen de kapitaalstructuur: dekking wordt geleverd door activa en/of aandelen van de betreffende bedrijven. Daarnaast leveren de leningen, met veelal variabele rentes, een bescherming tegen inflatie.

Beide experts van NN IP zien dan ook groeiende belangstelling voor deze beleggingscategorie. “In onzekere tijden kunnen beleggers bijvoorbeeld beleggen in leningen met kortere looptijden, zoals handelsfinanciering of factoring”, aldus Schlejen, “Onafhankelijke vermogensbeheerders en familiebedrijven kijken de laatste tijd ook naar onze oplossingen. Steeds meer beleggers tonen belangstelling.”

Kindert ziet dat potentieel vooral ontstaan in Europees verband. “In Europa hangt de strategische richting duidelijk samen met groei van de kapitaalmarkten binnen de leningenmarkt. De EU heeft zelfs een actieplan voor een kapitaalmarktenunie aangenomen, om kapitaal in Europa te mobiliseren en te kanaliseren naar alle bedrijven, waaronder het mkb, en infrastructuurprojecten die het nodig hebben om uit te breiden en banen te creëren. Deze ontwikkelingen onderstrepen het potentieel van Alternative Credit.”

Bron: bericht NN IP, 23 oktober 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer