Pensioenfonds Notariaat gelijkgesteld in hoger beroep over verschillen in de pensioenregeling

2 april 2020

Belgisch pensioen

Notariaat publiceert op haar website:

“In juli 2019 stelde de rechter een deelnemer, die bezwaar maakte tegen verschillen in de pensioenregeling voor notarissen (ondernemers) en de pensioenregeling voor kandidaat-notarissen in loondienst, in het gelijk. Het bezwaar was gericht tegen de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie, die in 2015 besloot tot goedkeuring van deze wijziging van de pensioenregeling door de voormalige Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF). Gezien het standpunt dat de wijziging in de pensioenregeling binnen de bestaande wet- en regelgeving valt én de grote consequenties van het herroepen van dit besluit, zijn de minister en Pensioenfonds Notariaat in hoger beroep gegaan. Op 1 april 2020 stelde de rechter de minister en Pensioenfonds Notariaat in het gelijk.

Reactie Pensioenfonds Notariaat
“Vanzelfsprekend zijn we blij met deze uitkomst. We kunnen de huidige pensioenregelingen in opdracht van sociale partners blijven uitvoeren. Destijds hebben wij, betrokken partijen (sociale partners, ministerie en toezichthouder DNB) en juridische adviseurs zorgvuldig bekeken of de opzet van de huidige pensioenregelingen paste binnen de wet- en regelgeving. Daar waren we toen en zijn we op dit moment nog steeds van overtuigd. De rechter bevestigt dit nu”, aldus Eric Greup, voorzitter van het fonds.”

Fondsprofiel Notariaat:

Notariaat is een BPFv met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 3,236 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 11,189 actieve bijdragers en 5,028 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van -2.5%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer