PMT ondertekent initiatief financiële sector voor uitvoering Klimaatakkoord

10 juli 2019

Metaal en Techniek publiceert op haar website:

“Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) en haar uitvoerder MN zijn twee van de Nederlandse financiële partijen die samen met ruim vijftig andere partijen (banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders), een bijdrage gaan leveren aan het Klimaatakkoord. Alle partijen hebben vandaag het ‘Commitment van de financiële sector’ ondertekend, kortweg het Commitment. PMT is met een belegd vermogen van meer dan € 75 miljard één van de grotere partners onder de ondertekenaars.

Werkgeversvoorzitter Benne van Popta over het commitment van PMT aan de Klimaatdoelen: “Het Klimaatakkoord raakt iedereen en vraagt daarmee om brede steun en samenwerking. Een van de grootste zorgen voor Nederland is dat de uitstoot van broeikasgassen (of CO2) te hoog is. We moeten er samen voor zorgen dat de uitstoot van CO2 in 2030 met tenminste 49% vermindert ten opzichte van 1990. Zowel vanuit onze achterban, de metaal- en techniekbedrijven in Nederland, als via ons beleggingsbeleid kunnen we daar een wezenlijke bijdrage aan leveren en het verschil maken. Daar is de sector al langere tijd mee bezig. Zo zijn er veel initiatieven ontwikkeld, onder andere op het gebied van circulair werken en innovatieve technologie.””

Fondsprofiel Metaal en Techniek:

Metaal en Techniek is een BPFv met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 78,369 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 408,150 actieve bijdragers en 222,419 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 7.5%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer