PostNL: Pensioenakkoord belangrijke stap verder

17 juni 2020

PostNL publiceert: “Rond de zomer van 2019 sloten het kabinet en de sociale partners een pensioenakkoord op hoofdlijnen. Vervolgens onderhandelden ze nog een jaar verder over de uitwerking van dat akkoord. Op vrijdag 12 juni 2020 werden het kabinet en de sociale partners het ook hierover eens.

Volgens de onderhandelaars wordt het stelsel met deze uitwerking transparanter en persoonlijker. Het sluit ook beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ook menen zij dat er in het nieuwe stelsel meer ruimte is voor het verhogen van de pensioenen (indexatie).

Hoe verder?

Betrokken partijen leggen de uitwerking op korte termijn voor aan hun achterban. Minister Koolmees schrijft daarna het resultaat op in een hoofdlijnennotitie. De minister wil dat die notitie nog vóór de zomer in de Tweede Kamer ligt.

Het is de bedoeling om het nieuwe systeem in 2026 in te voeren. Vanaf 2022 kunnen pensioenfondsen al beginnen met de overstap.”

PostNL

PostNL is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 10.251 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 18.200 actieve bijdragers en 31.438 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 5%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: PostNL
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer