Rail & OV zet Rusland op de uitsluitingslijst

4 maart 2022

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer publiceert op haar website:

Rail & OV heeft besloten om Rusland op de uitsluitingslijst te plaatsen. Op basis van het uitsluitingsbeleid worden alle beleggingen in de Russische staatsobligaties en alle ondernemingen die voor meer dan 20% in handen zijn van die overheden verkocht. We gaan op korte termijn onderzoeken of aanvullende maatregelen wenselijk zijn zoals het uitsluiten van alle Russische bedrijven.

Het bestuur van Rail & OV is geschokt door de inval en vindt het gepast om aan te sluiten bij de wereldwijde sancties die zijn ingesteld tegen Rusland.

Het ondersteunen van de sancties past bij de maatschappelijke betrokkenheid die onze deelnemers eerder te kennen hebben gegeven.

Op 21 februari was circa € 113,5 miljoen (0,42% van de totale beleggingsportefeuille) belegd in Rusland. In aanloop naar dit besluit is een deel van deze beleggingen al verkocht. Door de huidige marktomstandigheden zal het wellicht enige tijd gaan duren voordat de resterende beleggingen verkocht kunnen worden.

Rail & Openbaar Vervoer

Rail & Openbaar Vervoer is een BPFn met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 25.981 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 41.721 actieve bijdragers en 37.901 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Pensioenfonds Rail & OV
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer