SPV doet mee aan actie klein pensioen

9 november 2021

Pensioenfondsen mogen kleine pensioenen van oud-deelnemers waarvan de opbouw vóór 1 januari 2018 is gestopt nu automatisch overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerders. SPV doet hier ook aan mee.

Verloskundigen

Verloskundigen is een BRF met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 505 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 2.633 actieve bijdragers en 544 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 3%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 90.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer