Terry Troost nieuwe werkgeversvoorzitter Pensioenfonds Metaal en Techniek

2 november 2020

Terry Troost wordt met ingang van 1 januari 2021 de nieuwe werkgeversvoorzitter van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Hij volgt Benne van Popta op die deze functie tien jaar heeft vervuld.

SPIE Nederland

Terry was van 2002 tot 2020 directeur Human Resources bij SPIE Nederland, een van de grootste bedrijven in de installatiebranche. Hij was bij SPIE verantwoordelijk voor alle HR-diensten, -beleid en -programma’s. Daarnaast was hij al meer dan tien jaar voorzitter van de sociale commissie van Techniek Nederland.

Benne van Popta:

“We zijn als bestuur erg gelukkig met de benoeming van Terry. Hij is al langere tijd betrokken bij PMT en kent ons fonds én de sector van binnen en buiten. Hij treedt aan op een moment dat de uitwerking van het pensioenakkoord volop in discussie is. Nu het er op aankomt dat er een goede pensioenregeling voor werkgevers en werknemers wordt afgesproken, hebben werkgevers gekozen voor een voorzitter die de sector en de achterban goed kent.

Terry weet wat er speelt bij mensen, is een no nonsens man, die op de kosten let en pragmatisch is ingesteld. Met zijn kennis en vele jaren ervaring bij SPIE Nederland is Terry als werkgeversvoorzitter de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment”.

Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT:

”Ik ben blij met de benoeming van Terry. We hebben elkaar al leren kennen in het PMT bestuur en daarvoor in het verantwoordingorgaan. Ik heb alle vertrouwen in een goede samenwerking”.

Terry Troost:

“Ik heb er veel zin in. Op het moment dat ik hoorde van het voornemen om mij te benoemen als werkgeversvoorzitter, kwam ik vrij snel tot de conclusie dat deze uitdaging niet te combineren was met mijn functie bij SPIE.

Vervolgens heb ik daarna mijn baan bij SPIE opgezegd en ben ik gaan warmlopen. Negen maanden van intensieve voorbereiding, waarbij ik alle benodigde kennis heb opgedaan en veel heb samengewerkt met Benne van Popta. Er liggen belangrijke opgaven en ik ga er voor!”.

Terry is bij PMT begonnen als werkgeversvertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan, vervolgens werd hij bestuurslid. Vanuit zijn positie binnen de directie van SPIE Nederland heeft hij veelvuldig te maken gehad met pensioenregelingen in verband met arbeidsvoorwaardelijke harmonisatietrajecten bij fusies en overnames.

Metaal en Techniek

Metaal en Techniek is een BPFv met eind Q2 2020 een belegd vermogen van € 89.462 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 418.302 actieve bijdragers en 226.748 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2020 een rendement van 8%.

Eind Q2 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 92.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Source: PMT
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer