Werkgeven Ecolab wil waardeoverdracht naar APF

8 augustus 2019

Ecolab publiceert op haar website:

“De positiebepaling door de werkgever is aan het eind van 2017 echter in een stroomversnelling gekomen. De werkgever heeft zelf alternatieve uitvoeringsvormen onderzocht en geanalyseerd en is tot een standpuntbepaling gekomen. Het bestuur is op 11 april 2018 geïnformeerd over de richting die de werkgever voor ogen heeft.

De werkgever heeft aangegeven voornemens te zijn om de toekomstige uitvoering van de pensioenregeling die op dit moment door het pensioenfonds wordt uitgevoerd samen met de eindloonregeling van de Nalco-groep onder te brengen in een single cliënt kring binnen een Algemeen Pensioenfonds (APF).

Insteek van de werkgever is dat er een collectieve waardeoverdracht wordt geëffectueerd van de bij het pensioenfonds opgebouwde pensioenen naar het APF dat door de werkgever in overleg met de ondernemingsraden zal worden gekozen. De beoogde overgang zal op zijn vroegst in 2020 geëffectueerd worden.

Fondsprofiel Ecolab:

Ecolab is een OPF met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 118 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 138 actieve bijdragers en 154 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 8.2%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non External en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Ecolab

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer