Woningcorporaties concludeert zelfstandig verder te gaan na onderzoek toekomstbestendigheid

22 juni 2020

Woningcorporaties publiceert in haar jaarverslag:

“Het bestuur heeft eerder onderzocht of SPW toekomstbestendig is als zelfstandig fonds. Geconcludeerd is toen dat samengaan,consolideren met andere pensioenfondsen (de “noodzakelijke” consolidatie) niet aan de orde is. Het fonds gaat in principezelfstandig verder. Wel kan samenwerking worden gezocht (op deelgebieden) met andere pensioenfondsen, indien dit voor hetrealiseren van het te behalen doel nodig/gewenst is. Er was in 2019 geen aanleiding om deze conclusies te herzien.

Fondsprofiel Woningcorporaties:

Woningcorporaties is een BPFv met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 13,923 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 26,855 actieve bijdragers en 18,200 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -8.8%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer