Top 10 grootste pensioenfondsen van Nederland in 2020

Het belegd vermogen van de Nederlandse pensioensector blijft groeien. Het totale vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen is eind september 2020 1605 miljard euro. Van dit totale vermogen is 68% afkomstig van de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen.

Groei belegd pensioenvermogen

Het belegd vermogen van de tien grootste pensioenfondsen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Eind maart 2015 bezitten deze pensioenfondsen gezamenlijk € 834 miljard aan belegd vermogen. Eind september 2020 is dit vermogen gegroeid naar € 1084 miljard (een groei van +/- 5,4% per jaar).

Totaal belegd vermogen nederlandse pensioenfondsen vergeleken met de top 10 grootste nederlandse pensioenfondsen. De lijngrafiek loopt van begin 2015 tot en met eind 2020.

De grafiek hierboven maakt het verloop van het belegd vermogen van de tien grootste pensioenfondsen en het totaal belegd vermogen in Nederland inzichtelijk.

Top 10 grootste pensioenfondsen

De top 10 grootste pensioenfondsen in Nederland is als volgt samengesteld:

top 10 grootste nederlandse pensioenfondsen in 2020 met vermogen in euro's onder beheer. Deze top 10 bestaat uit: ABP, Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek, Bouwnijverheid, Metalektro, Beroepsvervoer over de weg, ABN AMRO Bank, Rabobankorganisatie, ING en Detailhandel.

1. ABP – € 463 miljard

Stichting pensioenfonds ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) is het bedrijfstakpensioenfonds voor de overheid en het onderwijs.

Het ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland en behoort tot een van de grootste pensioenfondsen ter wereld. Eind september 2020 heeft ABP € 463 miljard aan pensioenvermogen onder beheer. Dat is 29% van het totaal belegd vermogen van alle Nederlandse pensioenfondsen gezamenlijk.

Eind 2019 heeft ABP meer dan 3 miljoen deelnemers (waarvan 910.000 gepensioneerden). APG is de pensioenadministrateur en de fiduciair manager van ABP.

Uitspliting van de asset allocatie van pensioenfonds ABP in een horizontale bar chart.

2. Zorg en Welzijn – € 240 miljard

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzorgt de pensioenen voor mensen werkzaam in de zorg. Het is het op een na grootste bedrijfstakpensioenfonds van Nederland.

Eind september 2020 heeft PFZW € 240 miljard aan pensioenvermogen onder beheer. Aan het einde van 2019 heeft PFZW in totaal 2.870.000 aangesloten deelnemers. PGGM is de pensioenadministrateur en fiduciair manager van het fonds.

Uitspliting van de asset allocatie van pensioenfonds Zorg en Welzijn in een horizontale bar chart.

3. Metaal en Techniek – € 92 miljard

Op de derde plek staat Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). PMT verzorgt de pensioenen voor alle mensen die werkzaam zijn in de sector metaal en techniek.

Eind september 2020 heeft het bedrijfstakpensioenfonds € 92 miljard aan pensioenvermogen onder beheer. Eind 2019 heeft PMT in totaal 1.408.000 deelnemers. MN is de pensioenadministrateur en fiduciair manager van het fonds.

Uitspliting van de asset allocatie van pensioenfonds Metaal en Techniek in een horizontale bar chart.

4. Bouwnijverheid – € 70 miljard

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid is het vierde grootste pensioenfonds van Nederland. Het pensioenfonds verzorgt de pensioenen van mensen werkzaam in de bouwsector.

Eind september 2020 heeft het pensioenfonds € 70 miljard euro aan vermogen onder beheer. Eind 2019 heeft het pensioenfonds 780.000 deelnemers. De pensioenadministrateur en fiduciair manager van het pensioenfonds is APG.

Uitspliting van de asset allocatie van pensioenfonds Bouwnijverheid in een horizontale bar chart.

5. Metalektro – € 58 miljard

Stichting Pensioenfonds van de Metalektro (PME) is het bedrijfstakpensioenfonds voor de mensen werkzaam in de elektrotechnische industrie.

Eind september 2020 heeft PME € 58 miljard aan pensioenvermogen onder beheer en verzorgt het de pensioenen voor 625.000 deelnemers (waarvan 167.000 gepensioneerden).

Per 1 januari 2020 verhuist de pensioenadministratie van MN naar TKP Pensioen. Het fiduciair management blijft uitbesteed aan MN.

Uitspliting van de asset allocatie van pensioenfonds Metalektro in een horizontale bar chart.

6. Beroepsvervoer over de Weg – € 35 miljard

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg voert de pensioenregelingen uit voor werknemers in de sectoren beroepsgoederenvervoer, besloten bus- en taxivervoer, het binnenbeurtvaartbedrijf, het kraanverhuurbedrijf en de werknemers van Orsima.

Het pensioenfonds heeft eind september 2020 € 35 miljard aan pensioenvermogen onder beheer. Eind 2019 heeft het pensioenfonds 662.000 aangesloten deelnemers.

De pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP. Sinds begin 2020 is Achmea Investment Management de fiduciair manager van het pensioenfonds (Eind 2019 is het pensioenfonds overgestapt van Robeco naar Achmea IM).

Uitspliting van de asset allocatie van pensioenfonds Beroepsvervoer over de weg in een horizontale bar chart.

7. ABN AMRO Bank – € 34 miljard

Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. is het grootste ondernemingspensioenfonds van Nederland. Eind september 2020 heeft het pensioenfonds € 34 miljard aan pensioenvermogen onder beheer.

Eind 2019 heeft het pensioenfonds in totaal 998.000 deelnemers.

Het pensioenfonds heeft geen externe fiduciair manager en pensioenadministrateur. Het pensioenfonds voert deze activiteiten zelf uit.

Uitspliting van de asset allocatie van pensioenfonds ABN AMRO Bank in een horizontale bar chart.

8. Rabobankorganisatie – € 31 miljard

Stichting Rabobank Pensioenfonds verzorgt de uitvoering van de collectieve pensioenregeling van de Rabobank. Het is na Stichting Pensioenfonds ABN AMRO Bank het grootste ondernemingspensioenfonds van Nederland.

Het fiduciair vermogensbeheer wordt uitgevoerd door Achmea Investment Management. De pensioenadministratie is uitbesteed aan Achmea Pensionservices.

Uitspliting van de asset allocatie van pensioenfonds Rabobankorganisatie in een horizontale bar chart.

9. ING – € 31 miljard

Stichting Pensioenfonds ING is een ondernemingspensioenfonds en voert het Pensioenreglement Pensioenfonds ING 2020 uit. Dit pensioenreglement geldt voor iedereen die in het verleden bij Pensioenfonds ING zijn of haar pensioen heeft opgebouwd via een baan bij ING Bank, NN Group en/of bij rechtsvoorgangers.

Het pensioenfonds is sinds januari 2014 een gesloten fonds. Er worden dus geen pensioenpremies meer in het fonds gestort.

De pensioenadministratie is uitbesteed aan AZL en het fiduciair management wordt intern uitgevoerd.

Uitspliting van de asset allocatie van pensioenfonds ING in een horizontale bar chart.

10. Detailhandel – € 30 miljard

Op de tiende plaats staat Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel.

Eind september 2020 heeft het bedrijfstakpensioenfonds € 30 miljard aan pensioenvermogen onder beheer. Eind 2019 heeft het pensioenfonds 1.225.000 deelnemers.

BlackRock is de fiduciair manager van het pensioenfonds. De pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Uitspliting van de asset allocatie van pensioenfonds Detailhandel in een horizontale bar chart.

Dekkingsgraden

Voor de dekkingsgraden van de top 10 grootste pensioenfondsen verwijzen wij u graag door naar onze dekkingsgraden pagina.

Source

Receive our alerts newsletter

Related Insights

Grow your Institutional Business

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
The Netherlands

Email: info@exelerating.com
KvK: 65727746
Btw: NL856234011B01

Privacy Statement

Exelerating

Top