Achmea IM sluit zich aan bij NZAMI

7 juli 2022

Achmea Investment Management sluit zich aan bij het Net Zero Asset Managers Initiative.

Achmea IM heeft zich aangesloten bij het Net Zero Asset Managers Initiative. Het NZAMI is een internationaal samenwerkingsverband van vermogensbeheerders die zich committeren aan een beleggingsportefeuille die netto geen CO2-uitstoot heeft in 2050 in lijn met de 1.5 °C doelstellingen van Parijs.

Het Net Zero Asset Managers Initiative heeft de ambitie om reductiedoelstellingen te formuleren en jaarlijks verslag uit te brengen over de voortgang, met inbegrip van het om de vijf jaar aanscherpen van tussentijdse doelstellingen. De nadruk wordt hierbij gelegd op het realiseren van een CO2-reductie in de reële economie en het investeren in klimaatoplossingen. Kennisdeling onder sectorgenoten en dialoog met klanten omtrent reductiedoelstellingen zijn hierin essentieel.

Annette van der Krogt, Hoofd MVB bij Achmea IM: “Door ons aan te sluiten bij dit initiatief onderstrepen we nogmaals het belang van het tegengaan van klimaatverandering. We willen daar een actieve bijdrage aan leveren. Het Net Zero Asset Managers Initiative helpt aan de hand van best practices, handreikingen en het biedt een platform voor het delen van kennis met sectorgenoten en bron van inspiratie voor klanten”.

Source: Achmea IM
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer