Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw selecteert BMO GAM als partner

4 januari 2019

BMO GAM publiceert in een persbericht:

“AMSTERDAM, 3 januari 2019 – BMO Global Asset Management is door het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw geselecteerd voor het beheer van de vastrentende portefeuille van het pensioenfonds ter grootte van 600 miljoen euro; de totale beleggingsportefeuille heeft een omvang van 1,3 miljard euro. BMO Global Asset Management zal het pensioenfonds daarnaast voorzien van integrale beleggingsmonitoring en -rapportage.

Het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw zocht naar een op maat gemaakte oplossing voor de vastrentende portefeuille, monitoring en rapportages en BMO Global Asset Management kan door de modulaire fiduciaire propositie volledig voldoen aan de specifieke behoeften van het fonds. In samenwerking met het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw heeft BMO Global Asset Management een maatwerkoplossing ontwikkeld waarmee het bestuur van het pensioenfonds volledig ‘in control’ blijft over het beleggingsproces en de portefeuille.

Kitty Roozemond, voorzitter BPF Waterbouw: “In 2017 besloot ons bestuur na zeer zorgvuldig onderzoek dat het BPF Waterbouw als zelfstandig fonds moet doorgaan. Dit in het belang van de deelnemers met het oog op het pensioenresultaat. Onderdeel van dat besluit was om aansluitend onderzoek te doen naar de robuustheid en de kostenefficiency van de uitvoering. Ten aanzien van het vermogensbeheer is de uitkomst dat het beheer van de interne vastrentende portefeuille en de monitoring en rapportage van de gehele beleggingsportefeuille elders ondergebracht dient te worden. Uit een selectie van een aantal partijen is BMO Global Asset Management als best passende partij gekozen”

Rogier van Harten, Head of Institutional Distribution and Client Management for Continental Europe bij BMO Global Asset Management: “De afgelopen jaren hebben we ons gericht op het uitbreiden van onze gespecialiseerde fiduciaire dienstverlening, die naadloos aansluit bij de wensen van onze klanten. Het mogen verwelkomen van Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw als klant, laat zien dat onze gerichte oplossingen echt waarde toevoegen aan onze klanten. Het aanhoudende succes dat we in Nederland zien, ondersteunt de recente beslissing om ons fiduciaire aanbod verder uit te breiden.” “

Fondsprofiel Waterbouw BPF:

Waterbouw BPF is een BPFv met eind Q3 2018 een belegd vermogen van € 1,357 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 2,650 actieve bijdragers en 5,810 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2018 een rendement van 2.3%. Eind Q3 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 118.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external

Lees verder via de bron: klik hier

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer