Pensioenfonds Bavaria sluit zich aan bij Centraal Beheer APF

22 februari 2017

Pensioenfonds Bavaria laat in haar vandaag gepubliceerde liquidatierapport weten dat per 1 april 2017 de Bavaria Pensioenregeling uitgevoerd gaat worden door Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF). Per die datum worden ook de pensioenrechten en –aanspraken van alle deelnemers overgedragen. Het bestuur van het fonds heeft op 29 december 2016 besloten het fonds na de overdracht op te gaan heffen. Dhr. Swinkels, voorzitter van Bavaria Pensioenfonds: “Wij vinden het jammer dat het Bavaria pensioenfonds (na ruim 18 jaar) ophoudt te bestaan. Doorgaan met het eigen pensioenfonds was echter niet in het belang van de (voormalige) deelnemers en pensioengerechtigden.”

In het rapport worden de volgende redenen aangedragen voor het besluit: “De steeds strengere eisen die aan het bestuur worden gesteld leggen een zware druk op de tijdsbesteding en deskundigheid van de bestuursleden en die leiden ook tot een structurele kostenstijging.” Het fonds ziet in Centraal Beheer APF de beste keus: “Het fonds heeft gezocht naar een oplossing zonder substantiële bijstortingen of korting van het pensioen. Wij zijn ervan overtuigd dat de keuze voor Centraal Beheer APF als nieuwe uitvoerder het best recht doet aan de belangen van al onze groepen deelnemers.”

Tot slot noemt het fonds vier voordelen van de overdracht: Allereerst worden de pensioenen één op één overgeheveld, waardoor geen grote bijstorting dan wel substantiële korting nodig is. Gezien het fonds op het moment in onderdekking verkeert, zou dit om een zeer groot bedrag gaan. Ten tweede brengt werkgever Bavaria haar pensioenen ook onder bij het APF, waardoor de al opgebouwde pensioenen en nieuwe opbouw bij elkaar blijven. Daarnaast maakt Bavaria Pensioenfonds gebruik van dezelfde vermogensbeheerder en administrateur als Centraal Beheer APF. Tot slot heeft het APF dezelfde wetgeving en toezichtseisen en voorziet zij nadrukkelijke schaalvoordelen.

Klik hier voor de factsheet van Bavaria Pensioenfonds.

Bron: http://www.bavariapensioenfonds.nl/Downloads/Bavaria-Brief-liquidatie-fonds-2017.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer