Pensioenfonds F. van Lanschot onderzoekt mogelijkheden voor de toekomst

20 april 2020

Lanschot publiceert op haar website:

“Vanaf 1 januari 2020 is het pensioenfonds F. van Lanschot een gesloten fonds. De pensioenregeling van Van Lanschot Kempen wordt vanaf deze datum uitgevoerd door a.s.r. Je betaalt dus geen premie meer aan het pensioenfonds F. van Lanschot.

We hebben eerder aangegeven dat het pensioenfonds zonder problemen nog een paar jaar zelfstandig kan voortbestaan. Het bestuur vindt het wel belangrijk om te onderzoeken welke alternatieven er zijn in de markt, zoals onderbrengen bij een algemeen pensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds of een verzekeraar.

Daarom is het pensioenfondsbestuur samen met het verantwoordingsorgaan en een externe adviseur afgelopen maand gestart met een toekomstanalyse. Hierbij wordt onder andere gekeken wat belangrijke criteria zijn voor keuzes over de toekomst en welke alternatieven er op dit moment zijn.

Het streven is om voor de zomer een goed inzicht te hebben in de mogelijkheden. Aan de hand daarvan wordt bepaald of het pensioenfonds in de huidige vorm blijft voortbestaan of dat er beter andere stappen ondernomen kunnen worden.

Op het moment dat een beslissing wordt genomen, informeren we jullie per brief over wat we gaan doen, op welke termijn en wat de gevolgen voor de deelnemers en pensioengerechtigden zijn. Ook komt een bericht op de website en op intranet te staan.

Fondsprofiel Lanschot:

Lanschot is een OPF met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 1,145 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 1,122 actieve bijdragers en 796 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van -2.7%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KCM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer