Pensioenfonds MN start onderzoek naar nieuw uitvoeringsmodel

3 juli 2020

Mn Services publiceert op haar website:

“In de zomer van 2019 heeft het bestuur van Pensioenfonds MN een Pensioencommissie ingesteld. In deze commissie gaan vertegenwoordigers van de verschillende ‘stakeholders’ met elkaar in gesprek over de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds. Inmiddels heeft de Pensioencommissie onderzoek gedaan naar de sterktes en zwaktes van ons ondernemingspensioenfonds en van alternatieve uitvoeringsmodellen. Het onderzoek gaat nadrukkelijk over het uitvoeringsmodel en niet over de pensioenregeling zelf. In dit nieuwsbericht willen we jullie meenemen in de stappen die we gezet hebben en wat we dit jaar verder gaan doen.

De Pensioencommissie is het onderzoek gestart met een analyse van de sterktes en zwaktes van het huidige uitvoeringsmodel; het ondernemingspensioenfonds. De conclusie is dat de huidige opzet goed functioneert, maar dat er aanpassingen nodig zijn om toekomstbestendig te blijven.

De Pensioencommissie heeft daarom inmiddels ook naar de voor- en nadelen van andere uitvoeringsmodellen gekeken. Uit deze analyse zijn twee uitvoeringsmodellen naar voren gekomen die een toekomstbestendig alternatief voor de lange termijn kunnen vormen. Vooraf zijn criteria opgesteld om de alternatieven te kunnen vergelijken. In het Jaarverslag 2019 lees je er meer over

De twee alternatieven zijn een (vrijwillig) Bedrijfstak Pensioenfonds (BPF) en een Algemeen Pensioenfonds (APF). Begin 2020 is het onderzoek voortgezet waarbij onder andere de onderstaande proces-vragen worden onderzocht. – Welke verantwoordelijkheden hebben de verschillende stakeholders in de overgang naar een andere uitvoeringsvorm? – Welke processtappen kunnen we onderscheiden? – Welke rol heeft De Nederlandschee Bank (DNB) in dit proces? Het onderzoeksrapport kan naar verwachting in augustus 2020 worden afgerond.

Fondsprofiel Mn Services:

Mn Services is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 493 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 999 actieve bijdragers en 271 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -3.3%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 93.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer