Pensioenfonds Van Lanschot | Laatste nieuws: Wat doet het pensioenfonds aan CO2 reductie?

10 maart 2022

Pensioenfonds Van Lanschot publiceert op haar website:

Zoals bekend vormt klimaatverandering wereldwijd een ongekende uitdaging. Dit is onlangs ook uitgebreid besproken tijdens de klimaattop in Glasgow.

Door deze klimaatverandering ontstaan negatieve maatschappelijke effecten, die steeds vaker ook als beleggingsrisico’s worden gezien. Het pensioenfonds Van Lanschot zet zich daarom actief in de uitstoot van schadelijke broeikasgassen van beleggingen in de portefeuille (gemeten in termen van CO2) te verlagen en dit jaarlijks te blijven doen.

Drie jaar geleden is de eerste stap gezet binnen de beleggingen in aandelen van ontwikkelde markten. Het doel was destijds om 20% minder CO2 uit te stoten dan de benchmark.

Begin 2021 is deze doelstelling aangescherpt naar (minimaal) 50% lagere uitstoot, in lijn met de klimaatdoelstelling uit het Klimaatakkoord. Om dit te realiseren is een nieuw beleggingsfonds geselecteerd dat niet belegt in de 20% grootste wereldwijd, waarbij ook gekeken wordt naar mogelijke toekomstige uitstoot, bijvoorbeeld als een onderneming in het bezit is van een grote hoeveelheid fossiele grondstoffen.

Deze strategie leidt op dit moment tot een reductie van de CO2-uitstoot van circa 65%. Het gekozen beleggingsfonds richt zich daarnaast ook meer op bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame maatschappij.

In het MVB-jaarverslag geven wij meer inzicht in de ontwikkelingen en resultaten van andere beleggingscategorieën.

Lanschot

Lanschot is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 1.150 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 48 actieve bijdragers en 827 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds Van Lanschot
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer