PME investeert in Nederlandse tech-sector

27 mei 2022

PME investeert 25 miljoen euro in het nieuwe investeringsfonds DeeptechXL. Andere investeerders in het fonds zijn onder meer ASML en Philips. Het fonds, met een totale omvang van minimaal 100 miljoen euro, belegt in jonge Nederlandse bedrijven die zich richten op hoogwaardige nieuwe technologie. Behalve met geld, helpt het fonds deze ondernemingen ook met kennis, ervaring en het netwerk van de deelnemende investeerders.

De belegging in dit fonds past goed bij het beleid van PME om te investeren in de eigen sector en in ondernemingen met een positieve maatschappelijke impact. Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME:

“PME verzorgt de pensioenen in de metaal- en technologische industrie. Met onze beleggingen werken we aan een goed pensioen en tegelijkertijd aan positieve maatschappelijke impact. Want van een goed pensioen wil je genieten in een leefbare wereld. Deep tech kan daarbij helpen, met oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Deze nieuwe investering past ook naadloos in ons programma om de Nederlandse technologie- en innovatiesector te stimuleren. Het vermogen van onze achterban zetten we zo aan het werk voor een goed pensioen, een bloeiende tech-sector én een betere wereld.”

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds is een BPFv met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 63.993 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 168.639 actieve bijdragers en 168.356 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 3%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 103.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: PME
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer