Stichting Pensioenfonds Scildon: overdracht naar Centraal Beheer APF uitgesteld

27 december 2019

Staples

Scildon publiceert op haar website:

“Per 1 oktober 2019 is Stichting Pensioenfonds Scildon (het Fonds) een ‘gesloten fonds’ geworden. De nieuwe opbouw is per 1 oktober 2019 bij Scildon N.V. onder gebracht. In het Fonds vindt vanaf 1 oktober 2019 geen nieuwe opbouw meer plaats. Alle per 1 oktober 2019 opgebouwde aanspraken blijven volledig gehandhaafd en zullen worden overgedragen naar Centraal Beheer APF (CB APF). De beoogde datum hiervoor was oorspronkelijk 1 oktober 2019.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in het 4e kwartaal aan zowel het bestuur van het Fonds als aan het bestuur van CB APF aanvullende berekeningen en onderbouwing gevraagd. Dit met het oog op de ontwikkelingen in de financiële situatie van beide fondsen. De beoogde datum van 1 oktober 2019 was inmiddels verplaatst naar 1 januari 2020. Helaas hebben we gezamenlijk moeten constateren dat deze datum te ambitieus is. Zorgvuldigheid in dit proces staat bovenaan.

In samenspraak met CB APF is de nieuwe beoogde overdrachtsdatum vastgesteld op 1 maart 2020. Hiervoor geldt uiteraard wel het voorbehoud van de hernieuwde positieve besluitvorming van beide besturen en de instemming van DNB met de overdracht.”

Fondsprofiel Scildon:

Scildon is een OPF met eind Q3 2019 een belegd vermogen van € 73 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 169 actieve bijdragers en 51 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2019 een rendement van 9%. Eind Q3 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 107% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is ASR en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appel Pensioenuitvoering

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer