Vlakglas, Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf onderzoekt mogelijke samenwerkingspartners voor toekomst

15 juli 2021

Het pensioenfonds publiceert in het jaarverslag 2020:

Toekomst van het pensioenfonds

De toekomst van het pensioenfonds was in 2020 wederom een belangrijk thema. In verband met de continuïteit vindt het Bestuur het van belang om zich te blijven oriënteren op samenwerking met een andere partij en andere mogelijke toekomstscenario’s. Dit gebeurt gezamenlijk met sociale partners in de Werkgroep Toekomst.

Werkgroep Toekomst

In 2020 is in de Werkgroep Toekomst nader ingegaan op de vraag wat mogelijke geschikte samenwerkingspartners zijn. In eerste instantie is een longlist opgesteld van mogelijke samenwerkingspartners. Aan de hand van criteria vanuit het Bestuur en vanuit de sociale partners is gekomen tot een shortlist. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met een aantal partijen.

Vlakglas, Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf

Vlakglas, Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf is een BPFv met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 1.110 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 5.332 actieve bijdragers en 4.262 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -4%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 93.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Vlakglas, Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer