Werknemers ASML en NXP vragen PME om meer inzet op de energietransitie

14 juni 2021

PME publiceert: “Voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME Eric Uijen nam op 11 juni een verklaring in ontvangst van deelnemers van ASML en NXP. Deze deelnemers hebben zich verenigd in de werknemersverbanden GreenASML en YOUNG!NXP. In de verklaring roepen zij PME op om grote stappen te zetten op het gebied van de energietransitie. De verklaring werd ondertekend door in totaal 600 deelnemers van beide organisaties.

Actief klimaatbeleid

PME waardeert de betrokkenheid van de deelnemers. Het pensioenfonds voert al jaren een actief klimaatbeleid en stelt hierbij ook concrete doelstellingen. De verklaring van GreenASML en YOUNG!NXP onderstreept het belang van ’het klimaatbeleid van PME en is een oproep om te verkennen welke stappen PME nog meer kan zetten. Het bestuur gaat zich in de komende maanden buigen over de exacte inhoud van de verklaring en blijft hierover in contact met GreenASML en YOUNG!NXP.”

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds is een BPFv met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 61.335 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 165.852 actieve bijdragers en 166.987 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 5%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 92.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: PME
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer