Pensioenfonds Hewlett-Packard: Wijzigingen administratie Flexioen Pensioenregeling

20 november 2019

Hewlett-Packard publiceert op haar website:

“Per 1 januari 2020 gaat ABN AMRO Pension Services (hierna ABN AMRO) de administratie van de Flexioen Pensioenregeling (DC-regeling) verzorgen. Het bestuur heeft tot deze wijziging besloten omdat de huidige uitvoerder Robeco heeft aangegeven niet langer de administratie voor dergelijke pensioenregelingen te verzorgen, maar dit onder te brengen bij ABN AMRO. Het pensioenfondsbestuur heeft een uitgebreid proces doorlopen en geconcludeerd dat een overstap naar ABN AMRO een goede keuze is voor de deelnemers.

Fondsprofiel Hewlett-Packard:

Hewlett-Packard is een OPF met eind Q2 2019 een belegd vermogen van € 2,281 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0.1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 1,375 actieve bijdragers en 2,327 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2019 een rendement van 4.5%. Eind Q2 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer